Dtiad İş Birliği

Dobruca Bölgesinde yatırım yapmak isteyen iş adamlarının beklentileri

Dobruca Bölgesinde Karadenize limanı olan Köstence ilinin sanayi bakımında geri kaldığı görülüyor. Burada ticari faaliyetlerde bulunan iş adamlarına göre, Tuna Nehri Ulaşımı ve limanların olması nedeniyle Romanya ekonomisini tetikleyen sanayinin bu bölgede büyümesi gerektiğine inancı bulunmaktadır.

Bölgemizde karayolu, deniz yolu ve demir yolu ulaşımı bulunmakta. Yatırmlar için tek eksiklik organize sanayi bölgelerinin olmaması. Bu bölgede yatırım yapan iş adamları olarak en büyük sorunumuz kanalisazyonu, elektriği, suyu, gazı olan Organize Sanayii Bölgelerinin olmaması. Bu organize sanayi bölgeleri kurulduğu taktirde yatırımcılar daha kolay bir şekilde işini kuracak ve en fazla bir yada iki yıl içerisinde üretime başlayacaktir. Dolayısıyla üretim yapan şirketler işçi çalıştıracak, vergi ödeyecek ve ülke ekonomisinin büyümesine katkıda bulunacaktır. Belediyeler nezdinde, belediye arazisi üzerine kurulacak bu sanayi bölgelerinde yatırımcının çalıştıracağı işçi sayısına göre arazi verilebilir.

Yatırım yapmak isteyen iş adamı proje izni için yaklaşık iki yıl bekliyor, bunun dışında yatırımı yapacağı araziye altyapı, gaz, elektrik izinleri için yine iki yıl harcıyor. Geçmişte bu izinleri almakta zorlanıp yapacağı yatrımdan vazgeçen iş adamları olmuştur.

Yukarıda bahsedilen konuların çözümü halinde, Köstence Bölgesine bir çok yabancı sanayiciler yatırımlarını bu bölgeye aktaracağı inancı vardır.

Dobruca Türk İş Adamları Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer Karahasanoğlu