Kostence Limanı

Hakkımızda

Dobruca İş Adamları Derneği

Dobruca Türk Iş Adamları Derneği 1999 tarihinde Kuruldu

Misyon

Derneğimizin amacı ana hatlarıyla;

– Romanya’nın Dobruca bölgesinde yerleşik Türk İşadamlarının ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesi, sosyal ilişkilerinin artırılması

– Genel anlamda Türkiye ile Romanya arasında ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi,
– Türk İşadamlarının mesleki organizasyonu olarak üyeleri ile Romen kuruluşları arasında oluşmuş veya oluşması muhtemel sorunların ortadan kaldırılmasına katkıda bulunul
muştur.